image

Balik Pulau - Senarai Peguam dan Firma Guaman

Cari peguam terbaik di Balik Pulau daripada senarai firma guaman kami dan dapatkan informasi yang diperlukan untuk membantu anda memilih peguam Balik Pulau yang paling sesuai.

Klik pada senarai firma guaman di bawah untuk mendapatkan maklumat terperinci mengenai nombor telefon, laman web, alamat, dan maklumat-maklumat penting yang lain. Kami juga telah menyenaraikan tarikh kemasukan dan juga kelayakan setiap peguam untuk membantu anda memutuskan peguam yang terbaik.

Kesemua peguam Balik Pulau dan firma guaman di laman web ini adalah berdaftar dengan Majlis Peguam Malaysia dan mempunyai kesahan dan legitimasi. Majlis Peguam ini diwujudkan di bawah Akta Profesion Undang-Undang 1976. Majlis ini merupakan sebuah badan bebas yang bertujuan untuk melindungi kepentingan profesion undang-undang dan orang ramai.

image

Azizah Sarina & Subahani, Balik Pulau

Lot 12, Mk E, Jalan Sungai Pinang, 11000 Balik Pulau, Penang

image

Fahda Nur & Yusmadi, Balik Pulau

No. 882-A, Jalan Balik Pulau, Taman Seri Sayang, 11000 Balik Pulau, Penang

image

Geh Cheng Lok, C.P. Yeap & Co., Balik Pulau

Ground Floor, Wisma Balik Pulau Chambers, 124, Main Road, 11000 Balik Pulau, Penang

image

Teh Christine Chan & Partners, Balik Pulau

138-A (Ground Floor), Main Road, 11000 Balik Pulau, Penang

Laman web ini mengumpulkan peguam-peguam dari pelbagai bidang seperti hartanah, syariah atau syarie, keluarga, pekerjaan, sivil, jenayah dan sebagainya. Selain itu, para peguam dari firma guaman yang tersenarai juga ada yang menyediakan perkhidmatan dalam bidang perundangan seperti perbankan, kemuflisan, kewangan, komersial, korporat dan kontrak. Juga turut merangkumi khidmat guaman serta undang-undang dalam bidang berkaitan cukai, kerajaan, arbitrasi, litigasi, dan lain-lain lagi.