image

Batang Kali - Senarai Peguam dan Firma Guaman

Cari peguam terbaik di Batang Kali daripada senarai firma guaman kami dan dapatkan informasi yang diperlukan untuk membantu anda memilih peguam Batang Kali yang paling sesuai.

Klik pada senarai firma guaman di bawah untuk mendapatkan maklumat terperinci mengenai nombor telefon, laman web, alamat, dan maklumat-maklumat penting yang lain. Kami juga telah menyenaraikan tarikh kemasukan dan juga kelayakan setiap peguam untuk membantu anda memutuskan peguam yang terbaik.

Kesemua peguam Batang Kali dan firma guaman di laman web ini adalah berdaftar dengan Majlis Peguam Malaysia dan mempunyai kesahan dan legitimasi. Majlis Peguam ini diwujudkan di bawah Akta Profesion Undang-Undang 1976. Majlis ini merupakan sebuah badan bebas yang bertujuan untuk melindungi kepentingan profesion undang-undang dan orang ramai.

image

Azlan Hisham & Co, Batang Kali

No. 11, Jalan Meranti 2C/1, Bandar Utama Batang Kali, 44300 Batang Kali, Selangor

image

Azra & Associates, Batang Kali

No. 3A, Tingkat 1, Jalan Meranti 1 A, Bandar Utama Batang Kali, 43300 Batang Kali, Selangor

image

Norhayati Kasim & Co., Batang Kali

No. 63A, Jalan Meranti 2, Seksyen 3, Bandar Utama Batang Kali, 44300 Batang Kali, Selangor

Laman web ini mengumpulkan peguam-peguam dari pelbagai bidang seperti hartanah, syariah atau syarie, keluarga, pekerjaan, sivil, jenayah dan sebagainya. Selain itu, para peguam dari firma guaman yang tersenarai juga ada yang menyediakan perkhidmatan dalam bidang perundangan seperti perbankan, kemuflisan, kewangan, komersial, korporat dan kontrak. Juga turut merangkumi khidmat guaman serta undang-undang dalam bidang berkaitan cukai, kerajaan, arbitrasi, litigasi, dan lain-lain lagi.