image

Bidor - Senarai Peguam dan Firma Guaman

Cari peguam terbaik di Bidor daripada senarai firma guaman kami dan dapatkan informasi yang diperlukan untuk membantu anda memilih peguam Bidor yang paling sesuai.

Klik pada senarai firma guaman di bawah untuk mendapatkan maklumat terperinci mengenai nombor telefon, laman web, alamat, dan maklumat-maklumat penting yang lain. Kami juga telah menyenaraikan tarikh kemasukan dan juga kelayakan setiap peguam untuk membantu anda memutuskan peguam yang terbaik.

Kesemua peguam Bidor dan firma guaman di laman web ini adalah berdaftar dengan Majlis Peguam Malaysia dan mempunyai kesahan dan legitimasi. Majlis Peguam ini diwujudkan di bawah Akta Profesion Undang-Undang 1976. Majlis ini merupakan sebuah badan bebas yang bertujuan untuk melindungi kepentingan profesion undang-undang dan orang ramai.

image

A M Ong & Partners, Bidor

No. 3, First Floor, Jalan Dewan Orang Ramai, 35500 Bidor, Perak

image

Kamini Lavenyia & Associates, Bidor

No. 3848, 1st Floor, Jalan Besar, 35500 Bidor, Perak

image

Lee-Panjalingam, Bidor

Bidor Centre Point, 1A, Jalan Persatuan, 35500 Bidor, Perak

image

Tharshini Chandran & Partners, Bidor

No. 39-1, (First Floor), Jalan Panggong Wayang, 35500 Bidor, Perak

Laman web ini mengumpulkan peguam-peguam dari pelbagai bidang seperti hartanah, syariah atau syarie, keluarga, pekerjaan, sivil, jenayah dan sebagainya. Selain itu, para peguam dari firma guaman yang tersenarai juga ada yang menyediakan perkhidmatan dalam bidang perundangan seperti perbankan, kemuflisan, kewangan, komersial, korporat dan kontrak. Juga turut merangkumi khidmat guaman serta undang-undang dalam bidang berkaitan cukai, kerajaan, arbitrasi, litigasi, dan lain-lain lagi.

Whatsapp