image

Desa Parkcity - Senarai Peguam dan Firma Guaman

Cari peguam terbaik di Desa Parkcity daripada senarai firma guaman kami dan dapatkan informasi yang diperlukan untuk membantu anda memilih peguam Desa Parkcity yang paling sesuai.

Klik pada senarai firma guaman di bawah untuk mendapatkan maklumat terperinci mengenai nombor telefon, laman web, alamat, dan maklumat-maklumat penting yang lain. Kami juga telah menyenaraikan tarikh kemasukan dan juga kelayakan setiap peguam untuk membantu anda memutuskan peguam yang terbaik.

Kesemua peguam Desa Parkcity dan firma guaman di laman web ini adalah berdaftar dengan Majlis Peguam Malaysia dan mempunyai kesahan dan legitimasi. Majlis Peguam ini diwujudkan di bawah Akta Profesion Undang-Undang 1976. Majlis ini merupakan sebuah badan bebas yang bertujuan untuk melindungi kepentingan profesion undang-undang dan orang ramai.

image

Frank Ch’Ng, Kuala Lumpur

Block D-2-11, Plaza Arkadia, No.3, Jalan Intisari Perdana, Desa Parkcity, 52200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

image

Huei Sze & Co, Kuala Lumpur

Block A-3-5, Plaza Arkadia, No.3 Jalan Intisari Perdana, Desa Parkcity, 52200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

image

Jeanne Francis & Associates, Kuala Lumpur

A-3-2 (Suite 8) , Block Anson , Plaza Arkadia, No.3, Jalan Intisari Perdana, Desa Park City, 52200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

image

Koo Cheong & Sony Shee, Kuala Lumpur

B-2-15, Plaza Arkadia, No.3 Jalan Intisari Perdana, Desa Parkcity, 52200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

image

Lai & Lim, Kuala Lumpur

Block A-2-5, Plaza Arcadia, No.3 Jalan Intisari Perdana, Desa Parkcity, 52200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

image

Lim, Wong & Co, Kuala Lumpur

H-2-7 Plaza Arkadia, No.3 Jalan Intisari Perdana, Desa Park City, 52200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

image

M.M. Lee & Associates, Kuala Lumpur

D-1-09 Plaza Arkadia, No.3 Jalan Intisari Perdana, Desa Parkcity, 52200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

image

Nazreen Oon & Partners, Kuala Lumpur

Block E-2-3A, Plaza Arkadia, No.3, Jalan Intisari Perdana, Desa Parkcity, 52200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

image

Selvi Mo Yin & Co, Kuala Lumpur

G-2-2, Plaza Arkadia, No.3, Jalan Intisari, Desa Parkcity, 52200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

image

Shanker, Arjunan & Chua, Kuala Lumpur

Unit A-2-6, Level 2, Block A (Anson) Plaza Arkadia, No.3 Jalan Intisari Perdana, Desa Parkcity, 52200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

image

Tiong & Woon, Kuala Lumpur

B-1-5, Block Bellamy, Plaza Arkadia, No.3 Jalan Intisari Perdana, Desa Park City, 52200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Laman web ini mengumpulkan peguam-peguam dari pelbagai bidang seperti hartanah, syariah atau syarie, keluarga, pekerjaan, sivil, jenayah dan sebagainya. Selain itu, para peguam dari firma guaman yang tersenarai juga ada yang menyediakan perkhidmatan dalam bidang perundangan seperti perbankan, kemuflisan, kewangan, komersial, korporat dan kontrak. Juga turut merangkumi khidmat guaman serta undang-undang dalam bidang berkaitan cukai, kerajaan, arbitrasi, litigasi, dan lain-lain lagi.