image

Kampar - Senarai Peguam dan Firma Guaman

Cari peguam terbaik di Kampar daripada senarai firma guaman kami dan dapatkan informasi yang diperlukan untuk membantu anda memilih peguam Kampar yang paling sesuai.

Klik pada senarai firma guaman di bawah untuk mendapatkan maklumat terperinci mengenai nombor telefon, laman web, alamat, dan maklumat-maklumat penting yang lain. Kami juga telah menyenaraikan tarikh kemasukan dan juga kelayakan setiap peguam untuk membantu anda memutuskan peguam yang terbaik.

Kesemua peguam Kampar dan firma guaman di laman web ini adalah berdaftar dengan Majlis Peguam Malaysia dan mempunyai kesahan dan legitimasi. Majlis Peguam ini diwujudkan di bawah Akta Profesion Undang-Undang 1976. Majlis ini merupakan sebuah badan bebas yang bertujuan untuk melindungi kepentingan profesion undang-undang dan orang ramai.

image

Armiy Rais, Kampar

No. 15A, 1st Floor, Jalan Idris, 31900 Kampar, Perak

image

Baldip, Dil & Partners, Kampar

No. 27A, 1st Floor, Jalan Idris, 31900 Kampar, Perak

image

Bawani Nur, Kampar

2A, Tingkat Atas, Jalan Balai, 31900 Kampar, Perak

image

Kesh, Dave & Partners, Kampar

No. 41, 1st Floor, Jalan Idris, 31900 Kampar, Perak

image

Mazlina Tham & Partners, Kampar

168 1st Floor, Jalan Idris, 31900 Kampar, Perak

image

Phan Chiam & Co, Kampar

5953-B, Jalan Angkasa, Taman Angkasa, 31900 Kampar, Perak

Laman web ini mengumpulkan peguam-peguam dari pelbagai bidang seperti hartanah, syariah atau syarie, keluarga, pekerjaan, sivil, jenayah dan sebagainya. Selain itu, para peguam dari firma guaman yang tersenarai juga ada yang menyediakan perkhidmatan dalam bidang perundangan seperti perbankan, kemuflisan, kewangan, komersial, korporat dan kontrak. Juga turut merangkumi khidmat guaman serta undang-undang dalam bidang berkaitan cukai, kerajaan, arbitrasi, litigasi, dan lain-lain lagi.