image

Serendah - Senarai Peguam dan Firma Guaman

Cari peguam terbaik di Serendah daripada senarai firma guaman kami dan dapatkan informasi yang diperlukan untuk membantu anda memilih peguam Serendah yang paling sesuai.

Klik pada senarai firma guaman di bawah untuk mendapatkan maklumat terperinci mengenai nombor telefon, laman web, alamat, dan maklumat-maklumat penting yang lain. Kami juga telah menyenaraikan tarikh kemasukan dan juga kelayakan setiap peguam untuk membantu anda memutuskan peguam yang terbaik.

Kesemua peguam Serendah dan firma guaman di laman web ini adalah berdaftar dengan Majlis Peguam Malaysia dan mempunyai kesahan dan legitimasi. Majlis Peguam ini diwujudkan di bawah Akta Profesion Undang-Undang 1976. Majlis ini merupakan sebuah badan bebas yang bertujuan untuk melindungi kepentingan profesion undang-undang dan orang ramai.

image

Asilah Nurshamila Nursyafiqin & Associates, Serendah

No. 16, Jalan Melur 8H, Taman Desa Melur, 48200 Serendah, Selangor

image

Lim Ming & Pillai, Serendah

No. 11, Jalan Gapi Ia/3, Perniagaan Antara Gapi, Hulu Yam Bharu, 48200 Serendah, Selangor

image

Sm Look & Associates, Serendah

53, Kampung Datuk Harun, Serendah, 48200 Serendah, Selangor

Laman web ini mengumpulkan peguam-peguam dari pelbagai bidang seperti hartanah, syariah atau syarie, keluarga, pekerjaan, sivil, jenayah dan sebagainya. Selain itu, para peguam dari firma guaman yang tersenarai juga ada yang menyediakan perkhidmatan dalam bidang perundangan seperti perbankan, kemuflisan, kewangan, komersial, korporat dan kontrak. Juga turut merangkumi khidmat guaman serta undang-undang dalam bidang berkaitan cukai, kerajaan, arbitrasi, litigasi, dan lain-lain lagi.